The pros and cons of business partnerships

Photo by Austin Distel on Unsplash

The three roles of partners in a business


Kadınlar, cinsiyetinin yaptığı işin önüne konulmasından nefret eder.

by freepik
  • ̶K̶a̶d̶ı̶n̶ Girişimci
  • ̶K̶a̶d̶ı̶n̶ Yönetici
  • ̶K̶a̶d̶ı̶n̶ Çalışan
  • ̶K̶a̶d̶ı̶n̶ Kurucu
  • ̶K̶a̶d̶ı̶n̶ Sporcu


Küçümsemek; küçük görmek, hafife almak, değer ve önem vermemek…

Kibirli İnsanlar Küçük Görür!

Birincisi.

İkincisi.

Üçüncüsü.


Yıllar sonra hiçbir şey olmamış gibi davranılmasını çok sinirlendim.

by freepik


Tüm detaylarıyla anlatıyorum.

Önsöz

Medium Partner Program

Bu programa katılabiliyor muyuz? Katılmak yasal mı? Vergi kaçırıyor muyuz?


Babamın ölüm korkusu… Ailemle yaşadığımız bazı olaylar…Bitkiyi Zorla Deneyi

Photo by Tonik on Unsplash


While I was thinking about posting titles, the phrase “Tell your story” that appeared on the screen caught my attention.
My readers started to increase as I wrote. I will also talk about myself and my psychology.

Parlemento in Budapest


#Veszprem, Hungary


iamibrahim

Ibrahim sigirci, Writer @thestartup @theAscent, Founder @Startwork, Entrepreneur @btmistanbul incubation center

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store